Οι αγρότες μπορούν να καλούν στον αριθμό 1540 και να ενημερώνονται σχετικά με:

  • τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ που έχουν καταβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
  • το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημιάς των παραγωγών για τα έτη μετά το 2011 και οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί,
  • τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη μετά το 2011.

 

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν όσοι χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία είναι:

  • Να καλέσουν στο 1540 και για ενημέρωση για τον ΕΛΓΑ να πιέσουν το πλήκτρο με αριθμό 2 της συσκευής τους.
  • Στη συνέχεια πληκτρολογούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (Α.Φ.Μ.) και ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες θα ενημερωθούν, σε λιγότερο από 2 λεπτά, για την πορεία των πληρωμών και των δηλώσεων ζημιάς που αφορούν στον ΕΛΓΑ.

Σημειώνεται ότι το κόστος της επικοινωνίας αντιστοιχεί στη χρέωση μιας αστικής κλήσης.